Partners

Stad Eeklo is de centrumstad van het Meetjesland. Het is een dienstverlenende organisatie. Meer dan 400 medewerkers van stad en OCMW zetten zich iedere dag in voor de inwoners. De stad vertegenwoordigt verschillende aspecten, onder meer het aspect ‘ecologie en duurzaamheid’. Stad Eeklo verrichtte al eerder pionierswerk wat betreft duurzame energie. De baseline van stad Eeklo is allesomvattend: ‘energiek, eigenzinnig, echt’.

Logo Ecopower cv

Ecopower cv is een burgerenergie-coöperatie : samen hernieuwbare energie maken, delen en besparen. Ecopower verenigt burgers die samen investeren in de productie van groene stroom en groene warmte. Leden kunnen de elektriciteit van hun eigen productie-installaties afnemen. Daarnaast sensibiliseert Ecopower voor rationeel energiegebruik. In Eeklo koestert Ecopower de ambitie om via het warmtenet de hele stad van groene warmte te voorzien.

Dankzij de opgebouwde knowhow en expertise biedt Veolia zijn klanten – lokale overheden en industriële of tertiaire bedrijven – efficiënte diensten aan, steeds gericht op duurzame ontwikkeling. De operationele teams in België en Luxemburg werken samen projecten uit rond water, afval en energie. Bij Veolia zetten 2500 vrouwen en mannen zich iedere dag in om de ecologische voetafdruk te verkleinen en bij te dragen aan de herbronning van de wereld.

Wij hebben tevens geïnvesteerd in het warmtenet van ION aan het Molenpark. Hier wordt de warmte ten behoeve van de appartementen en huizen primair geproduceerd door middel van een warmtepomp die gevoed wordt door lokale zonnepanelen. De geïnstalleerde gasketel dient als backup en voor piekshaving. De stookplaats is warmtenetvriendelijk aangelegd.

Vragen?

Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen of neem contact op met info@warmteneteeklo.be.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf in voor de nieuwsbrief via onderstaande knop.

Jouw bedrijf aansluiten
op het warmtenet?