Hoe ver staan we?

Vanaf 2016 werkte de stad Eeklo aan een domeinconcessie voor het gebruik van de ondergrond voor de aanleg van een stadsbreed warmtenet op basis van restwarmte en hernieuwbare energiebronnen. Hierbij dienden de kandidaten ervaring met de aanleg en exploitatie van warmtenetten en met rechtstreekse burgerparticipatie voor te leggen. Het project werd door de stad toegewezen aan het consortium Veolia nv – Ecopower cv.

In 2018 werd een masterplan uitgewerkt voor de ontwikkeling van een stadsbreed warmtenet.
Er werd gekozen voor een gefaseerde aanpak : fase 1 van IVM naar industriepark Nieuwendorpe langs de Ringlaan, fase 2 van Nieuwendorpe naar stadscentrum, fase 3 van stadscentrum naar Sportpark en Provinciaal Technisch Instituut. Parallel zouden mogelijkheden worden bekeken om reeds warmteclusters te ontwikkelen rond het sportpark, rond CC Herbakker en KA, rond de Hartwijk.

In 2021 werd de eerste warmtecluster Sportpark-Wegelpark opgestart met een gezamenlijke ‘centrale verwarming’ voor de stedelijke sporthal met zwembad en het woonproject Wegelpark. De bestaande stookplaats van het sportpark werd hierbij uitgerust met een industriële warmtepomp die de basiswarmte levert, de bestaande gasketels dienen voor bijstook en back-up. De stookplaats is warmtenet-klaar, wat betekent dat ze vlot bereikbaar is voor aansluiting via de straatkant, en dat de collectoren voorzien zijn op aansluiting op het grote warmtenet.

Ondertussen waren we tweemaal dicht bij de start van de realisatie van een stadsbreed warmtenet.

In 2020 strandde het Industrieel traject langsheen de Ringlaan voor een eerste keer, omdat er te weinig bedrijven concreet geïnteresseerd waren om aan te sluiten. We hadden een aansluitingsgraad van minstens 50% nodig om te kunnen starten, minder dan 30% van de bedrijven toonde concrete interesse om aan te sluiten. De lage gasprijzen en onduidelijkheid over de realisatietermijn werden het meest opgegeven als reden. Ook de covid-uitbraak werkte niet in ons voordeel.

In 2021 lanceerde waterzuiveringsbedrijf Aquafin een openbare aanbesteding voor slibdroging met restwarmte. Dit waren de warmtevolumes die we nog nodig hadden om het warmtenet in Eeklo te kunnen ontwikkelen. We hadden initieel het beste bod, maar Roeselare deed in de finale ronde nog net iets beter. Met Eeklo op de tweede plaats strandde het Industrieel traject voor de tweede keer.

Vanaf 2022 werken we aan een alternatieve aanpak: een residentieel traject langsheen de oude spoorweg recht naar het stadscentrum. Het is duidelijk dat dit alternatief traject een nog grotere aansluitingsgraad vereist dan het industrieel traject. Minstens 75% van de bewoners zal moeten intekenen alvorens we van start kunnen gaan. Een heuse uitdaging, maar niet onmogelijk in deze onzekere tijden van volatiele energieprijzen en stijgende CO2-taxen.
Doe jij mee?

Tevens is de cluster aan het sportpark reeds meer dan 1 jaar operationeel. Met een piekvermogen van 0,9 MW en een volume van 600.000 kWh wordt er warmte geleverd aan het stedelijk zwembad, de BKO kinderopvang en aan de appartementsblok de Wegel.

We houden je graag op de hoogte van de vorderingen en de mogelijkheden om aan te sluiten. Schrijf je hiernaast in voor de nieuwsbrief.

 

We zetten graag de principes van het warmtenet in Eeklo voor je op een rijtje:

  • Collectieve verduurzaming van jouw warmtevoorziening: door aan te sluiten op het warmtenet vervang je jouw individuele gas- of stookolieketel door een warmtewisselaar van WarmtenetEeklo zonder investeringskost. Geen dure gas- of stookolie meer uit verre landen, maar lokale restwarmte en hernieuwbare energiebronnen.
  • Bevoorradingszekerheid met leveringsgarantie: wie aansluit op het warmtenet zal nooit zonder verwarming of warm water vallen. Er zijn back-ups en een 24/7 hersteldienst voorzien.
  • Rechtstreekse burgerparticipatie: minstens 35% van het project wordt gefinancierd met rechtstreekse burgerparticipatie via burgerenergie-coöperaties die voldoen aan de internationaal erkende principes voor coöperatief ondernemen (ICA). Op die manier kunnen de inwoners van Eeklo niet alleen aansluiten op het warmtenet maar ook financieel participeren, mede-eigenaar worden en delen in de winst.
  • Niet-meer-dan-anders-principe: wie aansluit op het warmtenet betaalt niet meer voor zijn warmte dan met een verwarmingsketel op aardgas (met koolstoftax of warmtepomp op groene stroom).
  • Aansluiten zonder kost: wie aansluit op het moment dat het warmtenet in de straat wordt aangelegd, betaalt géén aansluitingskosten, wie nadien wil aansluiten wel.
  • 100% duurzaam: het warmtenet wordt gevoed door een combinatie van restwarmte die anders verloren gaat gecombineerd met steeds meer hernieuwbare energie. Meteen ook het einde van uw lokale broeikasgas-uitstoot.
  • Lokale meerwaardecreatie voor de stad en de inwoners op sociaal en energetisch vlak.

 

Heb je een vraag?

Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen of neem contact op met info@warmteneteeklo.be.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf in voor de nieuwsbrief via onderstaande knop.

Jouw bedrijf aansluiten
op het warmtenet?